Řekli o našich seminářích
Připomínky žádné,ale obrovské poděkování za individualní přístup trpělivost a ochotu.Jinak není co dodat snad jen jedním slovem SUPER!!! Vzdálenost 200KM se vyplatila R. Horna

Bez jakékoliv záporné připomínky. Seminář a Váš osobitý humorný přístup neměl nejmenší chybu. Jsem přesvědčená, že vím jak na to a ještě jsem se pobavila. Blanka, Petr a ELIŠKA.
Vyhledat v článcích
Informace
EduCentre CZ s.r.o.
Ing. Karel Rejthar
tel.: 776 009609
email: info@najdiskolu.cz

Příspěvky kategorie ‘DVPP’

PostHeaderIcon Aktualizovaný přehled akreditací DVPP

Přinášíme celkový souhrn akreditovaných kurzů DVPP Seznam vzdělávacích akcí Název vzdělávací akce Cílová skupina Oblast akce (podle předmětů) Forma (typ akce) Předpokládaný počet účastníků Hodinová dotace Účastnický poplatek Komise dne Číslo jednací Platné do Seznámení s prací s interaktivní tabulí učitelé 1.stupně ZŠ učitelé 2.stupně ZŠ učitelé SOŠ a SOU výpočetní technika a informatika kurz […]

PostHeaderIcon Authorised Education Reseller –

PostHeaderIcon Akreditované kurzy DVPP na EduCentre CZ s.r.o.

  Nabízené kurzy je možné hradit z prostředků EU peníze školám. 1. Seznámení s prací s vizualizérem 2. Seznámení s prací s interaktivní tabulí 3. Práce s multimediálními nástroji ve výuce 4. Informatika na 1. stupni ZŠ 5. Tvorba digitálních učebních materiálů 6. Elektronické testování žáků a studentů 7. Deutsch interaktiv 8. Hry v hodinách […]

PostHeaderIcon Rosteme s Vámi II. ……….

Dnes 22.5.2012 jsme dodělali certifikaci na poskytování ONLINE služeb od Microsoftu nejen pro školství.

PostHeaderIcon Rosteme s Vámi…

Stále se zdokonaluje, proto i Vy můžete vyrůst s námi…. Ve čtvrtek 23.2.2012 jsme obdrželi nové certifikace Microsoft: Kompetence: Virtualizace a správa Window Server 2008                                       MCTS     Certifikace 1 Certifikace 2   Certifikace 3

PostHeaderIcon DVPP – Kurz : Využití komunikativního přístupu v jazykové výuce

Obsah akce – podrobný přehled témat výuky: – komunikativní hry – nácvik běžných situací – rozhovory – úlohy vedoucí k rozvoji řečových dovedností Vzdělávací cíl: Účastníci si osvojí metody vedoucí k navození komunikativní atmosféry v hodině německého jazyka Hodinová dotace: 4 hodin Cena : 980 Kč / osoba lze hradit z prostředků EU- peníze školám

PostHeaderIcon DVPP – Kurz : Hry v hodinách cizích jazyků

Obsah akce – podrobný přehled témat výuky: – hry vhodné pro žáky všech stupňů škol – hry zaměřené na komunikaci – hry zaměřené na rozšiřování slovní zásoby – hry zaměřené na rozšiřování znalostí o německy mluvících zemích Vzdělávací cíl: Účastníci si osvojí metody obohacující pestrost výuky německého jazyka Hodinová dotace: 4 hodin Cena : 980 […]

PostHeaderIcon DVPP – Kurz : Deutsch interaktiv

Obsah akce – podrobný přehled témat výuky: –    použití interaktivní tabule ve výuce cizího jazyka –    ukázky interaktivních učebnic i vlastních materiálů –    seznámení se se základy používání, ovládání nevyžaduje žádné speciální vzdělání –    zatraktivnění výuky –    rozvoj jazykových dovedností Vzdělávací cíl: Účastníci se seznámí s možnostmi využití interaktivní tabule ve výuce Hodinová dotace: 4 […]

PostHeaderIcon DVPP – Kurz : Elektronické testování žáků a studentů

Obsah akce – podrobný přehled témat výuky: – LMS Moodle a způsoby testování typy otázek, vyhodnocení, nahrávání souborů aj. – EduBase2 způsoby testování otevřené otázky testové otázky – klasické, přiřazovací, doplňkové, srovnávací -praktická tvorba testů na konkrétní výuku dle požadavků učitelů Vzdělávací cíl: Seznámení účastníků s principy tvorby elektronických testů. Tvorba vlastních testů v prostředí […]

PostHeaderIcon DVPP – Kurz : Tvorba digitálních učebních materiálů

Obsah akce – podrobný přehled témat výuky: – Využití vlastních klasických výukových materiálů – texty, obrazové materiály, pomůcky, … – Digitalizace učebních materiálů – skenování, práce s vizualizérem, digitální fotografie, video, audio, animace. – Práce s převzatými materiály – interaktivní učebnice, další aplikace. – Internetové zdroje. – Autorská práva. – Metodické postupy při přípravě výukových […]

PostHeaderIcon DVPP – Kurz : Nápady pro předmět informatika na 1. stupni základní školy

Tento kurz vychází z RVP pro ZŠ 1.stupeň pomocí inovativních metod seznámit žáky s  učivem praktické cvičení pro každého učitele na vlastním pc, kde bude zkoušet jednotlivé postupy a osvojovat si získané poznatky Využití nových funkcí operačního systému jako výstřižky či podobné nástroje, zachycení videa, použití videa z youtube.com, tvorba vlastních výukových materiálů, sdílení dat přes internet, […]

PostHeaderIcon DVPP – Kurz : Práce s multimediálními nástroji ve výuce

Obsah akce – podrobný přehled témat výuky: Práce s  multimediálními nástroji ve výuce Konkrétní využití počítačové grafiky Grafické editory ve výuce (vektorové a bitmapové ) – příklady využití Příklad využití grafických editorů v informatice a výpočetní technice Příklad využití grafických editorů ve výtvarné výchově Příklad využití grafických editorů v matematice Konkrétní příklady využití zvuku na […]