B1 –  Kancelářské aplikace (Mgr. Jan Vrba)
Prohloubení znalostí v oblasti používání základních kancelářských aplikací – textové
dokumenty, tabulkové kalkulátory, prezentační programy.
B1 – Tvoříme materiály na interaktivní tabuli (Mgr. Ivana Eliášová Hrubá)
Seminář je určen pro učitele všech aprobací. Nezáleží na tom, jak jste uživatelsky zdatní, ale na
vaší chuti poznat další možnosti práce se softwarem interaktivní tabule. Pracovat budete
každý samostatně na počítači a domů si zcela jistě ponesete již hotové přípravy uplatnitelné ve
vašich hodinách. Tempo práce vždy přizpůsobíme těm slabším, aby všichni měli čas si vše
vyzkoušet a procvičit. Také uslyšíte didaktické zásady a doporučení z praxe.
B1 – Internetové zdroje a jejich vyhledávání (Mgr. Robert Havlásek)
Účastníci získají souhrn o textových Internetových vyhledávačích — světových i českých. Získají
přehled klíčových slov s příklady rozšířeného vyhledávání (logické operátory, omezení na
konkrétní web, priority jednotlivých klíčových slov). Vyhledávání netextových druhů dat,
zejména obrázků. Vyhledávání dat ve specializovaných českých databázích.
B1 – Fotografujeme na školních akcích (Mgr. Jiří Snítil)
K výuce a práci pedagoga patří i školní výlety, školy v přírodě a další akce se žáky. Od učitele
se, mimo jiné, očekává, že na akci zastane i roli fotografa. Očekává se také, že fotografie umístí
do školní nebo třídní fotogalerie, aby si je mohli prohlédnout rodiče. Náš praktický seminář
pomůže všem, kteří si nevědí rady, rádi by se zdokonalili, ověřili si své dosavadní fotografické
dovednosti, seznámili se s novou technikou, programy pro úpravu a publikaci fotografií,
veřejnými fotogaleriemi a možnostmi zabezpečení nahraného obsahu.
B1 – Počítačová grafika (RNDr. Jan Preclík, Ph.D)
Po nezbytném teoretickém úvodu (rozdíly mezi bitmapovou a vektorovou grafikou) se
v prakticky orientovaném kurzu seznámíte s vektorovým grafickým editorem Zoner Callisto.
I když se nejedná o nejmodernější nástroj, je to český editor, je zcela zdarma a má přehledné
a jednoduché ovládání, je proto vhodný pro výuku a začátky s vektorovou grafikou. Naučíte se
(na konkrétních příkladech použitelných ve výuce) pracovat s tvary a křivkami (transformace,
zarovnání, sjednocení velikosti, logické operace, vodící linky), používat výplně a jiné efekty
(styl pera, průhlednost, stíny). Vyzkoušíte si, jak jednoduché je navrhnout logo či jiný podobný
grafický objekt. Na závěr si ukážeme i jiné (volně dostupné) vektorové editory.
B1 – Didaktické vyuţití videa a zvuku ve výuce (Mgr. Roman Úlovec)
Základní pravidla pro využití videa ve výuce. Žákovská videa a právní rámec filmování
ve škole. Programy pro zpracování videa včetně produktů zdarma. Postup pořízení
videa, jeho střihu, volba vhodného formátu a samotný proces uložení výsledného filmu,
včetně uložení na internet. Praktický trénink s přístroji pořízenými v rámci projektu.
Příklady dobré praxe.
B1 – Vizualizér jako názorná pomůcka učitele (Mgr. Iva Loužecká, DiS)
Tento kurz je určen školám, které mají k dispozici vizualizér, jinak řečeno dokumentovou
kameru. Každý pedagog si během školení osvojí práci s touto pomůckou, tedy jak ji účinně
ovládat a efektivně využívat ve své výuce v různých fázích hodiny. Součástí kurzu jsou
náměty na aktivity s vizualizérem. S pomocí dokumentové kamery je možné digitalizovat
jakékoliv stávající výukové materiály v papírové podobě do vlastního souboru dokumentů.
Během školení budeme tvořit vlastní galerii výukových objektů do výuky různých
předmětů. Součástí kurzu jsou také základní informace o autorském právu.