Podzimní sběr dat k rozhodnému datu 30. 9. 2011 bude probíhat pro všechny druhy škol od 30. září 2011. Školy přenesou požadované soubory dat nejpozději do 17. října 2011 a odešlou správnímu úřadu potvrzenou sestavu vygenerovaného statistického výkazu. Doporučujeme začít s předáváním dat v počátečním období sběru, aby bylo dost času na kontrolu generovaných sestav, opravy v evidenci i na případné dotazy.

Na zkušebním serveru https://profa.uiv.cz/matrikas je možno testovat předávání  datových souborů ze školních matrik k zobrazenému rozhodnému datu sběru 30. 9. 2011.

O podrobnostech sběru dat jsou informovány kontaktní osoby prostřednictvím jimi uvedených emailových adres na serveru http://delta.uiv.cz/vykazy/forma.asp, kde na stránce Vaší školy pod tlačítkem „Aktualizace kontaktních údajů matrik“ nadále provádějte aktualizaci kontaktních údajů.

Případné dotazy můžete (s uvedením Vašeho IZO) zasílat na adresu matrika@uiv.cz .