Vážení čtenáři,

po delší přestávce přinášíme grafické znázornění průběhu vývoje výroby elektřiny z FVE od roku 2010 do dnes. na grafu je vidět porovnání jednotlivých let i měsíců.

Z dlouhodobého hlediska vypadá, že by letošní rok mohl být nadprůměrný. Pokud to červenec a srpen nepokazí :-).

S přáním mnoha slunečných dní Karel Rejthar

graf 2014