V souvislosti s požadavkem MŠMT (viz příloha) na předložení výstupů projektu EU-Peníze školám do veřejné databáze, Vám chceme nabídnout spolupráci  se zpracováním Vašich stávajících podkladů do požadované formy.

Školy, pro které jsme dělali metodickou pomoc v rámci EU-Peníze školám, mají tuto službu ZDARMA. Ostatní dne domluvy.