Výkazy ERÚ 

Vážení fotovoltaici,
výkazy ERÚ jsou povinné, jak již jsem zmiňoval v otázkách ohledně FVE.
Dokud ERÚ neusoudí, že data ze systému OTE jsou validní, tak nás to čeká pořád.

Jsou dvě možnosti jak výkazy tvořit:

a) pomocí speciálního programu 
viz odkaz : http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/SW/Vykazy.exe

b) pomocí wordového dokumentu

viz odkaz : http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/vykazy/VA%201-12.doc

a vyplněné výkazy poslat na email:
ludmila.ruckertova@eru.cz.

Pokud ani toto nechcete řešit, jsme připraveni Vám s tímto pomoci, ti co mají s námi domluvenou funkci Zprostředkovatele, mají toto výkaznictví zdarma.
O funkci Zprostředkovatele více zde :
http://www.maleskoly.info/wordpress/archives/533