Vážení obchodní partneři, vážení výrobci,

přes usilovnou činnost na odstraňování technických obtíží při fakturaci výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za měsíc leden 2013 (podle zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů/ dále jen „Zákon o POZE“), některé technické obtíže stále přetrvávají a zatím neumožňují dokončení fakturace pro zbývající výrobce.

Z tohoto důvodu a z důvodu dalšího neprodlužování termínu, si Vás dovolujeme požádat o mimořádné vystavení faktury za vyrobenou a dodanou elektřinu za měsíc leden 2013.

Fakturu, prosím zasílejte písemně na adresu uvedenou ve smlouvě: ČEZ Prodej, s.r.o.,  Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53  a/ nebo elektronicky na e-mailovou adresu dodavatel@cez.cz .

Vámi vystavené faktury budou zpracovány a po kontrole provedena výplata podpor. Pro tuto mimořádnou fakturaci prosím neuvádějte na faktuře číslo objednávky!

 

Protože si uvědomujeme Vaše povinnosti v oblasti odvodu daně z přidané hodnoty, doporučujeme použít pro tyto  účely dohad ve výši Vámi vystavené faktury, tj. očekávaného příjmu za podporu výkupními cenami.
Podle Zákona o POZE je, na rozdíl od minulého roku, nutné očekávaný příjem z podpory výkupními cenami snížit o součet množství dodávky vynásobený zápornou cenou elektřiny v hodinách, ve kterých byla na denním trhu OTE dosažena záporná cena (nastalo 1. 1. 2013). Další informace naleznete v aktualitě – Fakturace výroby leden 2013 – dosažení záporné ceny na denním trhu OTE, a.s. – na našich webových stránkách: www.cez.cz/poze

Jako pomůcku pouze pro výpočet záporných cen je možné využít data (pouze dosažené ceny OTE a  kurzy ČNB!) z excelového souboru umístěného v dokumentech ke stažení na našich webových stránkách (Pomůcka pro fakturaci silové elektřiny u výrobců se zeleným bonusem za leden 2013). Tato pomůcka jinak slouží pro výpočet fakturace v zeleném bonusu.

Rádi bychom ještě upozornili na skutečnost, že pro možnost fakturace je nutné splnit některé nezbytné podmínky ze strany výrobce. A to nutnost řádné registrace na OTE, a.s., dále správné vyplnění výkazu o výrobě za měsíc leden 2013 a uzavření smlouvy na výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů s měsíční fakturací.

V případě nových informací Vás budeme informovat o dalším průběhu prostřednictvím naší webové stránky (www.cez.cz/poze), portálu ČEZ ON-LINE nebo jiného vám dostupného komunikačního kanálu.

Za vzniklé obtíže se Vám velice omlouváme.

S  pozdravem

ČEZ Prodej, s.r.o.

 

zdroj www.cez.cz/poze