15. 2. 2013

Vážení obchodní partneři, vážení výrobci,

vzhledem k technickým obtížím při fakturaci výroby za měsíc leden 2013 podle zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, dochází k posunu jejího termínu.

Za tuto skutečnost se vám touto cestou omlouváme a  usilovně pracujeme na urychlené nápravě tohoto stavu.

Jakmile budeme mít k dispozici další informace, budeme vás informovat o dalším průběhu prostřednictvím naší webové stránky (www.cez.cz/poze), portálu ČEZ ON-LINE nebo jiného vám dostupného komunikačního kanálu.

ČEZ Prodej, s.r.o.
Povinně vykupující

 

převzato z cez.cz