Aktuality – aktualizováno 27. 9. 2012

Sběr dat ze školních matrik k rozhodnému datu 30. 9. 2012 proběhne v termínu do 15. října 2012.

Dne 27. 9. 2012 byl zpřístupněn sběrový server na adrese https://matrika.uiv.cz/matrikas pro předávání údajů ze školních matrik a údajů o přijímacím řízení VOŠ (U 41) k rozhodnému datu 30. 9. 2012.

Na serveru http://sberdat.uiv.cz/login na stránce Vaší školy pod tlačítkem „Aktualizace kontaktních údajů matrik“ nadále provádějte aktualizaci kontaktních údajů.

Případné dotazy můžete (s uvedením Vašeho IZO) zasílat na adresu matrika@msmt.cz.

 

Kontaktním osobám pro předávání dat ze školních matrik

 

                                                                                                                V Praze 13. 9. 2012

 

Dobrý den,

 

s  blížícím se termínem podzimního sběru dat ze školních matrik Vás informujeme o možnostipřekontrolovat si již v průběhu září správnost a úplnost Vámi předávaných dat a z nich generovaných výstupů na testovacím serveru https://profa.uiv.cz/matrikas.

 

Při testování je nutné importovat vytvořené datové soubory k rozhodnému datu 30. 9. 2012. Během testování, které bude probíhat v průběhu celého měsíce září 2012, může ještě dojít k drobným úpravám kontrolních vazeb nebo vystavení nové verze aplikace.

 

 „Ostrý“ sběr dat proběhne v období 27. 9. 2012 – 15. 10. 2012 na serveruhttps://matrika.uiv.cz/matrikas.  Po importu dat věnujte pozornost správnosti vygenerovaných sestav (výkaz, přehledka). Zkontrolovaný a potvrzený výpis výkazu za Vaši školu (v případě základní školy za jednotlivá místa poskytovaného vzdělávání), odešlete svému správnímu úřadu. Výkaz o ředitelství škol R 13-01 nadále vyplňujete v internetovém formuláři.

 

Od 1. 1. 2012 zabezpečuje agendy spojené se sběrem a zpracováním dat ze školních matrik MŠMT, odbor statistiky. Předávání dat proběhne standardně v souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Všechny potřebné informace, týkající se sběru dat ze školních matrik, naleznete na stránkách http://www.msmt.cz/, v nabídkách Statistika školství – Sběry statistických dat – Regionální školství – Školní matrika.

 

Metodické vysvětlivky a pokyny k výkazům i k jednotlivým položkám předávaných dat, včetně číselníků, lze nalézt pod novými ikonami také v aplikaci pro předávání údajů ze školních matrik.

 

V případě jakýchkoli problémů, nejasností, nesrovnalostí či připomínek nás kontaktujte (s uvedením Vašeho IZO) na adrese matrika@msmt.cz.

 

 

 

S pozdravem

                                  

Ing. Jiří Prouza – SŠ, konzervatoře, tel.  224 398 461

Ing. Alena Tůmová – ZŠ, tel.  224 398 314

Ing. Jarmila Bejčková – VOŠ, tel.  224 398 470

 

e-mail:  matrika@msmt.cz

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor statistiky 65

 

Karmelitská 7

118 12 Praha 1