Nabízené kurzy je možné hradit z prostředků EU peníze školám.

1. Seznámení s prací s vizualizérem
2. Seznámení s prací s interaktivní tabulí
3. Práce s multimediálními nástroji ve výuce
4. Informatika na 1. stupni ZŠ
5. Tvorba digitálních učebních materiálů
6. Elektronické testování žáků a studentů
7. Deutsch interaktiv
8. Hry v hodinách cizích jazyků
9. Využití komunikativního přístupu v jazykové výuce

 

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: 16340/2012-25-246

Instituce byla  akreditována MŠMT pod č.j.: 25354/2012-25


CourseForMe