Upozornění pro střední školy na ukončení výzvy č. 34 v oblasti podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ

Odbor řízení OP VK upozorňuje střední školy, které doposud nepodaly svou projektovou žádost v rámci oblasti podpory 1.5 (EU peníze středním školám), že v souladu s Výzvou č. 34 bude příjem projektových žádostí ukončen 30. června 2012 ve 13 hodin. Do této doby mohou SŠ projektové žádosti předkládat.

Všechny projekty musí být zahájeny nejpozději 1. září 2012 a ukončeny nejpozději 31. srpna 2014.

Školy, které dosud z různých důvodů s podáním žádosti váhaly, mají možnost přihlásit svůj projekt prostřednictvím aplikace Benefit7 a následně jej fyzicky předložit (v listinné podobě, viz bod 16 výzvy č. 34) nejpozději do ukončení výzvy, tedy do 30. června 2012 do 13:00 hodin na odbor CERA MŠMT (rozhodující je razítko přijetí na MŠMT).