Upozornění pro základní školy na ukončení výzvy č. 21 v oblasti podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ
úterý, 29. května 2012 ·
Štítky: ESF, EU peníze školám, projekty
Upozornění pro základní školy, které doposud nepodaly svou žádost v rámci oblasti podpory 1.4 (EU peníze školám), že výzva bude ukončena ke dni 30. září 2012 ve 13 hod. Do této doby mohou ZŠ projektové žádosti předkládat.

MŠMT vyhlásilo dne 18. května 2010 všem základním školám v ČR (kromě hlavního města Prahy) v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK) průběžnou výzvu číslo č. 21 k předkládání žádostí o finanční podporu v projektu EU peníze školám.

Do poloviny května 2012 využilo tuto možnost již 96,5 % základních škol (mimo Prahu), které předložily své projekty v celkové hodnotě 4 138 676 290 Kč. Celková alokace plánovaná pro tuto výzvu je 4,5 miliardy Kč.

Řídicí orgán OP VK rozhodl podle článku 15 Výzvy č. 21, č. j.: 12 271/2010-41 ukončit tuto výzvu dne 30. září 2012 ve 13:00 hodin.

Všechny projekty musí být zahájeny nejpozději 1. ledna 2013 a ukončeny nejpozději 30. června 2015.

Školy, které dosud z různých důvodů s podáním žádosti váhaly, mají možnost přihlásit svůj projekt prostřednictvím aplikace Benefit7 a následně jej fyzicky předložit (viz bod 16 výzvy č. 21) nejpozději do ukončení výzvy, tedy do 30. září 2012 do 13:00 hodin na odbor CERA MŠMT.

Veškeré dotazy související s projektovou žádostí a další realizací projektu mohou žadatelé a příjemci směřovat na bezplatnou linku MŠMT 800 228 229 nebo je zaslat na e-mailovou adresu esf@msmst.cz. Podrobné a aktuální informace o všech etapách projektu včetně Výzvy k předkládání projektů, Příručky pro žadatele a příjemce oblasti podpory 1.4, Metodiky pro vyplňování monitorovací zprávy, pokynů pro zadávání veřejných zakázek, plakátu k povinné publicitě a dalších pomocných formulářů a vzorů dokumentů je možné najít na webových stránkách MŠMT zde.

Metodickou podporu poskytují i vyškolení pracovníci krajských center NIDV, jejichž seznam je také zveřejněn na stránkách MŠMT. Žádná další instituce nemá od MŠMT k metodické podpoře pověření.