Dopis Arcibiskupského gymnázia v Praze ServiceDesku projektu NIQES: „Po dvou hodinách snažení se 30 studenty ve dvou učebnách jsme testování odpískali a nechceme v něm pokračovat.(…) Pokud nebudeme mít záruku, že příští pokus o testování proběhne bez komplikací, nemůžeme dále ztrácet čas opakovanými experimenty s žáky.“

Vážený ServiceDesku projektu NIQES,

při dnešním testování (22. 5. 2012) jsme se v naší škole potýkali s tak zásadními problémy, že jsme plánované testy vůbec nemohli dokončit. Po dvou hodinách snažení se 30 studenty ve dvou učebnách jsme testování odpískali a nechceme v něm pokračovat. Přitom jsme aplikaci nainstalovali podle návodu, všechny potíže jsme v přípravném čase řešili s Vaší podporou, vyzkoušeli jsme postinstalační testy a byli jsme dobře připraveni. Pokud nebudeme mít záruku, že příští pokus o testování proběhne bez komplikací, nemůžeme dále ztrácet čas opakovanými experimenty s žáky.

Pozorované potíže:
Timeouty v řádu minut i desítek minut při přihlašování do testovací aplikace, volbě testu, přechodech mezi testem a anketami i uvnitř samotného testu mezi otázkami (!). Při testu se čas zatuhnutí aplikace počítal do doby testu! (Jednalo se u některých uživatelů třeba o 20minutovou ztrátu). Žáci navíc byli rozhozeni nečekaných chováním testovací aplikace a nemohli se soustředit na práci. Výsledky (pokud se je vůbec podařilo získat), jsou tím výrazně zkreslené.
Několika uživatelům v průběhu testování aplikace úplně spadla, jeden žák se k vlastnímu certifikovanému testu dostal až na 4. pokus.
Asi polovině uživatelů, kterým se test podařilo doklikat do konce se na závěr neodeslala data na Váš server.
V textu zadání i odpovědí se volně vyskytovaly vysázené html tagy b nebo i.
Jedné žákyni test v jedné konkrétní úloze neumožnil psát do odpovědního políčka – klávesnice nereagovala (ačkoli v jiných jejích úlohách to normálně šlo).
Tlačítko „Další“ pro přechod mezi úlohami bylo u některých žáků skryto téměř za okrajem obrazovky a koukal z něj jen malý kousek bez nápisu (zatímco v postinstalačním testu bylo tlačítko normálně celé vidět).
Portál portal.niqes.cz byl v průběhu dopoledne zcela nedostupný, ani teď na něm nevidím výsledky našeho testování.
A ještě potíž s konkrétní verzí testovací aplikace, kterou používáme (linux): Při volbě testu jako samostatné session není v testu žádná možnost přepínat rozložení klávesnice (což z postinstalačního testu nebylo patrné: tam nebyla otázka, u které by se to mohlo projevit).
Celkovou podporu v projektu považujeme za nedostatečnou. Například časovou délku jednotlivých testů (včetně anket a přípravy) jste zveřejnili až 15. května., tedy méně než týden před započetím vlastního testování. Na škole naší velikosti přitom potřebujeme k úpravám rozvrhu žáků i učitelů větší předstih. Nicméně s tím jsme se dokázali vypořádat. S nefunkčností testovací infrastruktury bohužel nic dělat nedokážeme.

zdroj www.ceskaskola.cz