22. V testech cizích jazyků budou zařazeny úlohy s poslechem. Jaké jsou technické požadavky na ozvučení učeben/PC?
Zvukové nahrávky k poslechovým úlohám budou školám k dispozici v dostatečném předstihu formou zvukových souborů, které je možné v rámci testování spouštět z PC v počítačové učebně vybaveného zvukovou kartou a reproduktory. Další možností je vytvoření zvukového CD a jeho reprodukce pomocí běžných přehrávačů. V obou případech by technické zajištění mělo být dostatečné na to, aby nahrávky byly přehrávány v dostatečné hlasitosti a kvalitě. Toto je na posouzení vedení školy.
V další celoplošné zkoušce v roce 2013 budou poslechové záznamy součástí samotného testu a bude možné je přehrávat individuálně z každého PC do sluchátek.?
27. Jaké pomůcky budou moci žáci při testování využít (např. tabulky, kalkulačky, papír + tužka na poznámky, rýsovací potřeby…)? Předpokládám, že úlohy budou koncipovány tak, aby nebyly třeba, ale přesto je myslím třeba toto ujasnit.
Pro řešení testů nebudou žáci potřebovat nic jiného než psací potřeby (je vcelku jedno jestli tužku nebo pero) a papír na výpočty. Kalkulačky nebudou v letošním testování povoleny – úlohy budou číselně koncipovány skutečně tak, aby je i slabší žáci byli schopni řešit bez nich.