Včera jsme měli klasifikační poradu, a když jsem viděl opět ty haldy čísel, řekl jsem si, že vytvořím pro rodiče na rodičovské sdružení nějaký stravitelnější formát. Nerad poslouchám, že „statistika NUDA je„ 🙂. A jaký jiný nástroj k tomu využít, než právě Power BI. Jeho neokoukané a provázané vizualizace přece jen mohou rodiče více zaujmout než jen fakt, že třída v průměru zameškala 29 hodin.

Dal jsem se tedy do práce. Vzhledem k tomu, že ve škole používáme Bakaláře, musel jsem vyexportovat data alespoň do xls formátu. Přiznám se, že nejvíce času jsem strávil právě přípravou dat v Excelu. Přesto jsem to nevzdal a asi po 30 minutách práce jsem se dostal k vlastní vizualizaci v Power BI Desktop.

V Power BI jsem využil úpravu dotazů, formátování dat a základní vizualizace. Co je opravdu velice pěkné, je provázání jednotlivých grafů a údajů, které se zobrazují, například výsledky vzdělávání podle pohlaví, nebo oboru, nebo obojí najednou. Jsou to informace, které normálně člověk nevnímá, ale nakonec mají důležitou vypovídací schopnost.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDY4MDIwZDctM2FhMS00YWVmLTg5MzQtYzk5MDI3ODgxNTVhIiwidCI6IjMwZmQ2ZDAxLTk1NjYtNDMxMC1iMjI1LTE3ODRiZjExNjc1YyIsImMiOjh9

Vyzkoušejte si sami, co taková jednoduchá vizualizace umí 🙂 A pokud máte zájem, ozvěte se a my Vám s podobnou vizualizací pomůžeme.

Poznámka: Data jsou vymyšlená a podoba s realitou je čistě náhodná 🙂 .

Karel Rejthar – MIE Expert, MCT