Odpověď:
Nákup beletrie:
a.    Pokud si škola zvolí šablonu čtenářská gramotnost I – individualizace výuky, finance použije na personální a materiální zajištění výuky. Takže pokud beletrii použije při výuce, je její nákup zcela opodstatněný (např. soubor knih pro společnou četbu žáků). Přímo u šablony je i uvedena umělecká a odborná literatura.
b.     Pokud si zvolí šablonu ČG II – inovace a zkvalitnění výuky, vyučující vytvářejí inovativní učební materiály. Pokud k materiálům potřebuje určitou beletrii (např. vytvoří pracovní list, který pracuje s určitou knihou), může nakoupit i potřebnou beletrii.