Je možné zařadit do projektu učební pomůcky pořízené v rámci přípravy projektu EU 2. 6. 2011, tzn. došlá faktura zavedená do účetní evidence s dobou splatnosti  v měsíci 09/2011, když zahájení čerpání projektu z EU připadá na 1. 9. 2011? 

V případě projektů Unit cost (oblast podpory 1.4 a 1.5) se dokládají pouze výstupy z projektu a nejsou stanovena pravidla pro způsobilost účetních dokladů.  Příjemce samozřejmě musí dodržovat ustanovení zákona 218/2000 Sb. nebo zákona 250/2000 Sb.