Slyšeli jste už někdy o produktu OneNote, ale nezaujal vás? Nenadchla vás ukázka jeho možností? Přijde vám zbytečný a složitý? Výborně. Patřil jsem mezi vás. Elektronické sešity OneNote Class Notebook jsem si ještě dovedl představit na střední škole, ale na základní škole prostě nejde počítat s tím, že si všechny děti přinesou tablet nebo notebook a ještě k tomu dokáží s OneNote pracovat efektivněji než se sešitem. A proto jsem ve svých hodinách učebnice a sešity ponechal beze změny. Presto je mne i žákům OneNote velkým pomocníkem. Jak to tedy dělám?

Myšlenka je jednoduchá. Do OneNotu si dělám stručnou přípravu a provádím do něj zápis během hodin. Jinými slovy vše, co jsem dříve psal na papír a na tabuli a poté vyhodil, resp. smazal, mám teď uloženo v jednom OneNote sešitu. A díky sdílení i moji žáci.

Rád vše vysvětlím na jednom snímku obrazovky.

Na snímku přípravu na hodinu anglického jazyka, kterou jsem si vytvořil doma. Druhý den stačí otevřít OneNote ve třidě a mám přípravu před očima. Někdy stránku i promítnu žákům, aby měli představu o harmonogramu hodiny. Všimnete si, že jsem si při přípravě do OneNotu zkopíroval zvukový soubor s poslechem a soubor na interaktivní tabuli. Během hodiny je tedy nemusím hledat na flash disku ani v počítači!

V průběhu hodiny je velmi často potřeba psát poznámky, a mnohdy velice důležité poznámky na tabuli. Také vás mnohdy mrzelo, že vaše mistrovské dílo musíte po 45 minutách smazat a zmizí ze světa nadobro? Protože OneNote obsahuje kartu Kreslit, naprosto odpadá nutnost brát do ruky křídu nebo používat speciální software pro psaní na dotykové tabuli. Jelikož mám soubor stejně už spuštěný, jednoduše dopisuji poznámky do něj.

Možná vás ještě napadne otázka, jak provádím v hodině zápis ve třidě, kde není interaktivní tabule. Využívám tyto tři možnosti:

  1. Zapisuji u stolního počítače pomocí klávesnice.
  2. Stejný OneNote mám spuštěný na tabletu i stolním PC. Píšu nebo kreslím dotykem na tabletu a změny se projeví do pár sekund i v projekci.
  3. Ve třídách s Miracast technologií připojím k projektoru bezdrátové tablet. Kreslení nebo zápis je pak vidět okamžitě. Pokud chci, aby provedli zápis žáci, předám jim tablet přímo do lavice.

Na konci hodiny muže takový soubor vypadat takto:

Až do teď vypadá OneNote jen jako pouhá náhražka papíru a tabule. Jde ale o mnohem víc.

Jelikož mají žáci soubor sdílený, mají k němu časové i místně neomezený přístup. Mohou si připomenout předchozí hodinu nebo celou kapitolu před písemkou, a to včetně poslechu. Pokud do souboru přidáte po hodině i správné řešení všech cvičení, ocení to žáci, kteří si OneNote prohlíží v nemocnici nebo doma, když jsou nemocní. Díky tomu mi v hodinách naprosto přestaly existovat otázky: „Já jsem byla nemocná. Co jste dělali?“ Protože OneNote funguje online, mají k němu přístup všichni, ať už používají jakýkoliv operační systém nebo zařízení.

Do OneNote souboru můžete vložit i to, co byste na papír dávali jen těžko, například hypertextové odkazy na stránky s procvičením, odkazy na další zdroje informací, videa z Youtube atd.

Sledování online souboru ve OneNote je pro moje žáky dobrovolné. Jde o přidanou hodnotu, kterou v praxi využívá cca 70% mých žáku.

Ke konci mi dovolte připojit odkaz (platný do června 2016) na jeden z mých OneNotu, jmenovitě OneNote pro angličtinu v 9. třidě: https://zamecka-my.sharepoint.com/personal/vaclav_lipavsky_1zs_litomysl_cz/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=227lyBVD9NNjGznVslRBVtILkYaeGhTkyL3aMVZGQXU%3d&folderid=0f89f886336ea409dbedcb01b2879795d&expiration=2016-07-08T12%3a58%3a47.000Z

Na závěr si dovolím v bodech zopakovat výhody použití OneNote pedagogem na základní škole:

  • OneNote najdou žáci i učitelé vždy na jednom místě;
  • nástroj pro přípravu hodin včetně přiložených souboru (prezentace, audio,…);
  • obsah všech odučených hodin dostupný odkudkoliv učiteli i žákům;
  • dostupnost úkolu, souboru a zápisu z hodin i nepřítomným žákům;
  • možnost sdílení odkazu k tématu (žáci jen kliknou);
  • možnost využít kartu Kreslení OneNotu pro psaní na dotykové tabuli.