Také sníte o kouzelném nástroji pro Vaše žáky, díky kterému by bylo učení snadné, který by jim pomohl dobře si zapamatovat učivo a díky němuž by pak ohromovali v testech či při zkoušení? Tony Buzan, populární anglický autor psychologické literatury, tvrdí, že nalezl tajnou formuli v podobě myšlenkových map. Někteří kritici sice zpochybňují existenci důkazů podporujících efektivitu myšlenkových map; avšak je pravdou, že myšlenkové mapy si kreslil např. Leonardo da Vinci a další myslitelé.

V naší škole Magic Hill vidíme, že myšlenkové mapy pomáhají žákům psát si poznámky, řešit problémy, zkrátit dobu strávenou nad domácími úkoly, rozvíjet kreativitu a zefektivnit si školní práci a učení. Už naši prvňáci si myšlenkové mapy spontánně tvoří, např. tuto jako dopis Ježíškovi:

Starší žáci, cca od 3. ročníku už s úspěchem využívají aplikaci z Widows Store MindApp.

Jednoduchá instalace a intuitivní ovládání s možností exportu třeba do OneNote nám umožňuje efektivní tvorbu myšlenkových map v libovolné vyučovací hodině. Hlavní výhody jsou

  • rychlost;
  • vypadá hezky, i když má díte problémy s grafickým projevem, lze využívat barvy a ikony;
  • možnost editace a pozdějších úprav;
  • sdílení se spolužáky a učiteli;
  • společná tvorba na interaktivní tabuli.

Pokročilejší mapy (na 1. stupni ZŠ) mohou vypadat třeba takto:

 

MindApp hodnotím jako užitečnou apku, která by mela být nainstalována na každém školní počítači.