DreamSpark je program vytvořený společností Microsoft, který poskytuje zdarma studentům

a vyučujícím programy od společnosti Microsoft. Program DreamSpark představil Bill Gates

11. února 2008 ve své řeči na Stanfordove univerzitě. Je předpokládané, že v současnosti

používá program DreamSpark více než 35 milionu studentů.

V současné době nabízí DreamSpark 161 programu, v nichž jsou zařazeny například: SQL

Server, Visual Studio, Windows Server 2016, Windows 7, 8.1 a 10. V programu nejsou

zařazeny služby Office stejně jako další produkty od Microsoft jako například hry. K použití

jednotlivých programů je potřeba podepsat souhlas s licenčním ujednáním MSDN AA

v rámci kterého se zavazujete, že tento software budete používat pro nekomerční výzkum,

vývoj a nekomerční využití.

Licence se podepisuje elektronicky při objednávání požadovaného produktu. U produktu,

které se musí aktivovat (pr. OS Windows, Windows Server atd.) získá student unikátní

licenční číslo. Toto číslo je zasláno e-mailem. Zároveň je možné číslo získat zpětně z webu

DreamSpark. Toto číslo se pak chová jako klasické licenční číslo, to znamená, že produkt je

možno aktivovat a používat. Toto číslo je unikátní a každý student má své a je dohledatelné.

Zároveň toto číslo není možné používat mnohonásobně a na několik hardwarových instalací

současně. Jak už bylo řečeno, vše probíhá elektronickou formu a studenti mají možnost si

stahovat konkrétní image produktu a popřípadě si žádat o licenční čísla. Pokud nedojde

k porušení licenčních údajů, tak se při stahovaní jednotlivých produktů společnosti Microsoft

nepředávají osobní údaje. Předávají se pouze číselné údaje a to kolik studentů si stáhlo daný

produkt. Licence DreamSpark je pro studenta nebo zaměstnance opravdu zdarma i když se

elektronická verze velice podobá elektronickému obchodu.

Další obrovská výhoda pro studenty je, že i po ukončení studia zůstávají aktivované licence

dále platné. Platí to však jen v případě stálého dodržování licenčního ujednání (nekomerční

použití atd.). Není však možnost získávání dalšího softwaru (tedy upgrady, nové verze apod.)

ani software znovu instalovat (např. při poškození operačního systému).

Já osobně mám zkušenosti s bezproblémovým použitím OS Windows, MS Visual Studio,

Windows Server 2016 a SQL Server. Dále se chystám využít MS Access 2016 na správu

databází. Vše snadno získám pomocí školního účtu na dreamspark.stredniskola.cz ?