Jako každý správce jsem řešil otázku, jak optimálně distribuovat software na počítače. Možností je několik a každému zřejmě bude vyhovovat něco jiného. Variantu vše instalovat ručně na každém PC jsem rychle zavrhl. Proto mi zůstaly varianty – image, Group Policy a System Center Configuration manager. Jako první jsem kdysi zvolil image, ale rychle přešel na GPO a nakonec na SCCM.

Image

Nainstaloval jsem si vzorovou stanici a veškerý software. Image jsem pak distribuoval na stanice. To fungovalo, dokud jsem nepotřeboval něco aktualizovat nebo přidat nějaký nový software. Vše řešit vytvořením nové image a její distribucí bylo nepraktické. Také obíhat všechny počítače a doinstalovávat SW ručně nebylo ideální.

Group Policy

Využití GPO je podle mého názoru mnohem vhodnější. Image obsahuje pouze Windows a základní nastavení. Po přidání nového PC do domény se automaticky nainstaluje veškerý SW. Tento způsob jsem používal hodně dlouho. Ale postupně jsem začal hledat způsob, jak řešit nedostatky. GPO je vhodný pro instalaci softwaru, pokud máme k dispozici soubor msi. S instalací exe souboru je to horší. Většinou se ale najde nějaký postup pomocí skriptu. I tady se ale objevily problémy. Při instalaci více SW pomocí skriptu jsem musel několikrát restartovat PC. Horší je distribuovat některé updaty a zajistit správné poradí instalace u skriptu. Také chybí zpětná vazba o instalaci a GPO nelze použít pro instalaci produktu z Windows Store. To je nutno nechat na studentech a učitelích.

System Center Configuration Manager

Po zvážení nedostatku GPO jsem se rozhodl vyzkoušet SCCM. Instalace a nastavení není úplně triviální, ale lze najít mnoho rozumných a použitelných návodu. Tento produkt mé velmi příjemně překvapil. V podstatě umí vzdáleně distribuovat vše, co lze instalovat (exe, msi, skripty, z Windows Store, virtuální aplikace, web aplikace,…). Také mohu nastavit přesné pořadí instalace jednotlivých instalačních balíčku. Je zde zpětná vazba o instalaci. Mám tedy přehled o tom, jak dopadla instalace na jednotlivých počítačích. Pokud se něco nepovedlo, je zde rada velmi podrobných logu, kde zjistím, co se stalo a proč. SCCM má ale celou radu dalších výhod. GPO se aplikují po restartu PC nebo přihlášení uživatele. SCCM používá klienta a umí instalovat SW bez nutnosti restartovat PC. Lze tedy instalovat, i když je počítač právě používán. Instalace exe souboru pomocí skriptu proběhnou všechny bez nutnosti restartování. Při instalaci SW si mohu vybrat jednu ze dvou variant distribuce – vynucenou nebo dobrovolnou. Vynucená instalace se provede automaticky v čase, jak je nastaven. Dobrovolná se neprovede automaticky, ale pouze se aplikace umístí do Katalogu aplikací. Uživatel si instalaci spustí, pouze pokud daný SW potřebuje.

SCCM – další možnosti

SCCM není jen o distribuci SW. Lze propojit s WSUS a WDS. Také umí základní inventarizaci HW a SW, která je pro běžné potřeby zcela dostačující. Součástí je i Endpoint Protection Manager. Pokud využíváme antivirové řešení Microsoftu na počítačích, tak SCCM nám umožní centrální správu a distribuci.

Drobná rada na závěr. SCCM je velmi vhodně nainstalovat na server, kde je WSUS a WDS. Především pokud budeme chtít vše propojit. Pokud bychom instalovali System Center Operations Manager, tak je naopak velmi vhodné tento produkt nainstalovat na jiný server.