Nový Windows 10 obsahuje několik předinstalovaných aplikací, které se dají využít v hodinách na interaktivní tabuli či promítané na plátně, a nejspíš o tom ani nevíte. Jen pro začátek – všechny aplikace najdete za použití tlačítka Windows .

3D Builder (matematika, ale i další)

Aplikace 3D Builder slouží hlavně ke tvorbě modelu pro 3D tisk, ovšem obsahuje v sobě několik geometrických tvaru, jako např. krychle či koule, už od začátku, a dá se skvěle využít na ukázku či výpočty matematiky v prostoru. Navíc pokud zapátráte na internetu, najdete spousty stránek, ze kterých se dají stáhnout další modely zdarma, a to nejen do matematiky.

Po spuštění aplikace se vám možná bude zdát ze začátku hodně složitá, ale vše má svou logiku a naučíte se ji plynně ovládat asi do půl hodiny.

Objekty se ovládají pomocí šedého „citrónku“. Jednotlivé objekty se dají přesunout, otočit či zvětšit skrze šipky v horní části „citrónku“.

Spodní tři ikonky mají také svůj význam. Ikonka souboru vám spustí fialovou podnabídku a ta vám dovolí uložit soubor nebo přidat nový objekt ke stávajícímu.

Ikona trojúhelníku spustí zelenou podnabídku. V té můžete duplikovat objekt, narovnat jej nebo ho například smazat.

Ikonka s tužkou spustí modrou podnabídku. Do této podnabídky bych ovšem doporučil vstoupit, až se s aplikací seznámíte podrobněji. Dovolí vám zobrazit objekt oříznout, a to i pod různými úhly. Pokud budete pracovat s více objekty, můžete názorně zobrazit sjednocení, průnik a rozdíl množin.

Nepostradatelným pomocníkem bude 3D Builder v případě, že jste se na vaší škole rozhodli učit matematiku Hejného metodou. Pokud o této metodě slyšíte poprvé, doporučuji čerpat informace přímo z oficiálních stránek http://www.h-mat.cz/hejneho-metoda. Zjednodušeně se dá říci, že matematika podle profesora Hejného spočívá v myšlence, že žáci by se měli učit matematiku prakticky, tj. pro život, a nikoliv biflováním vzorečků. Hejný klade důraz na vizuálnost, prostorové vnímání, s čímž nám muže 3D Builder výborně pomoct. Mnoho úkonů v Hejného matematice totiž spočívá v práci a počítání s kostkami.

Jako ukázku jsem zvolil typický Hejného příklad, kdy vyučující postaví útvar z krychlí, promítne jej žákům, klidně ze všech možných úhlu, a dá jim za úkol načrtnout půdorys. Z půdorysu poté žáci spočítají počet kostek.

Správné řešení potom vypadá nějak takto:

Na závěr článku připomenu informaci ze začátku, a to že se pedagogové nemusejí spoléhat pouze na tvary z 3D Builderu, ale při chvilce pátrání mohou stáhnout v názorném 3D modelu naprosto cokoliv, např. modely lidských orgánů, živočichů, technických výrobků apod. A pokud vaše škola investuje do nákupu 3D tiskárny, dostane aplikace 3D Builder nový rozměr, kdy nemusíte zůstat jen u promítání, ale můžete vše, co vyrobíte nebo stáhnete, rovnou vytisknout jako předmět.

Václav Lipavský – MIE Expert