V předmětu fyzika jsem využíval především doplněk office mix při tvorbě prezentací použitých pro výuku. Byly to zejména doplňky vkládání části obrazovky, animací z internetu nebo kvízové otázky, jejichž vyhodnocení proběhlo pouze informativně. Dalším pro mne velmi zajímavým doplňkem bylo vkládání souborů z programu GeoGebra, což jsem využíval při tvorbě animací či interaktivních obrázku k tématům o elektromagnetickém vlnění, vlnové délce, kmitání; o střídavém elektrickém proudu a jeho průběhu a frekvenci.

Dále jsem využíval doplňku vkládání souborů z programu GeoGebra při tvorbě prezentace k výuce matematiky. V tématu lineární funkce s absolutní hodnotou a jejich grafy a analytická geometrie v rovině jsem tento doplněk využíval nejvíce. Dále jsem využíval vkládání částí obrazovky do prezentace.

Pro samostatnou práci jsem využíval opět doplňku vkládání souboru v programu GeoGebra do prezentace tak, aby bylo možné plnit úkoly a nacházet řešení jak při práci v sešite, tak následně na PC.