Minulý týden jsem měl zajímavou možnost v rámci své studijní návštěvy norských škol zažít den v parku vědy a techniky VilVitev Bergenu. Jak už to tak v zahraničí bývá, všechny expozice byly plně interaktivní. Co více, u každého exponátu jste se nejprve zalogovali QR kódem na papírovém náramku, který byl zároveň vstupenkou, takže všechny Vaše reakce, řešitelské postupy a výsledky byly po návratu domů dostupné online. To umožňuje návštěvníkům se ještě jednou vrátit k prožité zkušenosti, připomenout a utřídit si získané poznatky a také porovnat své odpovědi či výkony s ostatními návštěvníky téhož dne.

Co mě mimořádně zaujalo, byla výstava výstřižků z médií, které prezentovaly školu budoucnosti. Úkolem návštěvníků bylo seřadit obrázky se stručnými popisky na časové ose a dále přemýšlet nad tím, které z uvedených inovací se staly realitou a uplatňují se v současném vzdělávání.

Abych se s Vámi mohl podělit o tento zajímavý materiál, některé obrázky jsem vyfotografoval na mobil a popisky přeložil. I když kvalita obrazové informace není vysoká (fotil jsem z monitoru), věřím, že sdělení je zřejmé a že se stejně jako já nad fantasmagoriemi našich předků pousmějete i zamyslíte.

Řešení s odpovídajícími letopočty uvádím na konci a návštěvu VilVite pří Vaší cestě do Norska vřele doporučuji.

Papírové knihy jsou převedeny do nemateriální formy. Informace budou rozváděny kabely přímo do hlav žáku. (A)

V komputerizované škole bude učitel na obrazovce a žáci budou sedět v lavicích vybavených počítači. Aby byl zachován pořádek, ve třídách budou dohlížet na chování žáku roboti, kteří zasáhnou v případech, kdy se žáci nesoustředí nebo vyrušují. (B)

Vyučovací hodiny nebudou nikdy nudné na vzdušné lodi letící přes celý svět. Žáci při přeletu uvidí Velkou pyramidu v Egyptě nebo budou sledovat stádo slonů na afrických pláních. (C)

Do školních lavic budoucnosti jsou zabudovány malé kamery, jež umožní učiteli na velkém monitoru dávat pozor na malé uličníky. Každý computer rovněž zajistí přizpůsobení výuky individuálním potřebám žáků. (D)

V nadcházejících letech budou domácí úkoly zábava. Na obrázku počítač zobrazuje úkol z chemie pro starší studenty a úkol z aritmetiky pro mladší žáky. Terminál pro domácí úkoly obsahuje světelné pero k psaní na obrazovku. Studentka řešící chemický problém udělala chybu, takže došlo k simulované explozi. (E)

Pomocí klávesnice budete moci v budoucnosti položit přístroji jakoukoli otázku. Zařízení poskytne odpověď jako text, nebo jako zvuk či video, a dokonce umožní tisk! (F)

 

Rešení:

A – 1911

B – 1960

C – 1982

D – 1958

E – 1981

F – 1964