Střední škola informatiky a právních studií, o.p.s. v Českých Budějovicích (www.stredniskola.cz) se ve školním roce 2014/2015 zapojila do programu podporujícího využívání informačních technologií i ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů, jako jsou například biologie, geografie, fyzika a český jazyk, v čemž pokračuje i v letošním školním roce, tj. v roce 2015/2016. Poskytovatelem softwarového vybavení v podobě programu Corinth Classroom B[1] je firma Corinth s.r.o. úzce spolupracující se společností Microsoft, jejíž operační systém Windows 8.0 nebo vyšší je nezbytný pro fungování výše zmíněného programu.

Corinth Classroom obsahuje trojrozměrné náhledy modelu skutečných objektu dříve využívaných k demonstrativním účelům ve výuce daných předmětů či dílcích oborů v nich zahrnutých (např. biologie člověka), a tím je i částečně nahrazuje. Program se nejvíce uplatňuje především ve výuce biologie, kde se jeho využití v rámci právě zmiňované biologie člověka jeví jako nejpraktičtější. Žákům Corinth Classroom umožnuje lépe si představit složité trojrozměrné struktury, jakými jsou například živočišná buňka či lidské srdce. Žáci tedy nejsou omezeni nutností používání méně jasných zjednodušených dvourozměrných schémat v tištené podobě[2], ale mají jasnou představu o skutečné stavbě daného objektu, neboť v programu je možné s daným modelem pohybovat a otáčet prostřednictvím intuitivního ovládání na dotykovém zařízení s ohledem na právě probírané téma či část struktury v náhledu. Každý náhled dále obsahuje názvy vyobrazených struktur, jež je možné ve výuce využít dvojím způsobem:

a)      výběrem názvu požadované struktury ze seznamu dochází k jejímu zvýraznění v náhledu, anebo

b)      výběrem neznámé struktury v náhledu se zvýrazní její název v seznamu.

Žáci proto nejsou odkázáni pouze na výklad vyučujícího, ale mohou pracovat s programem samostatné. V minulosti byly názvy uváděny v angličtině, což žákům umožnovalo i propojení těchto dvou předmětů a rozšíření slovní zásoby v cizím jazyce.

V běžných hodinách je pro prezentaci modelu v programu využíván počítač s operačním systémem Windows 8.0, dataprojektor a interaktivní tabule. Žáci si mohou vyzkoušet práci s programem zejména během opakování či zkoušení u interaktivní tabule. K tomu, aby se mohli všichni žáci věnovat práci s programem při výuce zároveň, by bylo třeba drahého vybavení v podobě dotykových zařízení, například tabletu, jejichž efektivní využití v hodinách biologie není možné vzhledem k hodinové dotaci výuky biologie plynoucí z RVP[3] pro poskytovaná zaměření školy, a proto o jejich nákupu škola prozatím neuvažuje. Tento problém částečně řeší celoškolní přechod na operační systém Windows 10, který fungování programu podporuje.

Corinth Classroom zefektivňuje výuku předmětů, kde doposud nebylo zvykem běžně využívat informacní technologie, a pomáhá žákům ve schopnosti představit si složité struktury v jejich neschematizované podobě, a tím lépe pochopit jejich fungování, stejné tak jako pracovat a učit se samostatně prostřednictvím technologií, které znají a denně využívají v běžném životě.