V předchozích článcích o produktu Power BI jsem se věnoval, vymezení produktu a jeho využití na analýzu dat z Facebookového účtu. V dnešním článku chci ukázat, že tento nástroj lze využít i mimo počítačové předměty a to konkrétně ve veřejné správě téma demografie.

Ukázka byla vytvořena za pomoci studentů 1. ročníku zaměření informatika a reálně používaná při výuce v oboru veřejná správa. Cílem analýza počtu obyvatel v závislosti na místě bydliště za rok 2014 v okrese Klatovy.

Veškerá data jsme čerpali z Českého statistického úřadu, část databáze demografických údajů za obce ČR https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr

Jsou zde dvě sekce Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí, stěhování (1971-2014) a Sňatky, rozvody, potraty (1991-2014). Žákyně se setkaly poprvé s tak velkými objemy dat a musely se s nimi „poprat“. Když jsme příslušné tabulky stáhli a porovnali, bylo jasné, že data sobě přímo neodpovídají a bude třeba provést redukci dat. Další problém, před kterým tým stál, byly GPS souřadnice obcí v ČR; nakonec se po několika pokusech podařilo i tyto údaje najít. Celkem byly k dispozici 3 tabulky, které bylo nutné sloučit, aby byla data adekvátní.

Pro zpracování dat byl použit nový nástroj od firmy Microsoft pro analýzu dat, a to PowerBi ve verzi Desktop a posléze verze On-line. Aplikace PowerBi nám velice usnadnila práci se zpracováním vkládaných údajů. Z relačního modelu je patrné, že spojovacím klíčem mezi tabulkami byl kód obce, který byl jednoznačným identifikátorem.

Celý model je tvořen již zmíněnými třemi tabulkami, a to List1 (zde jsou právě GPS souřadnice obcí), CZ0322 (údaje za sňatky, rozvody, potraty) a CZ0322(2) (za územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí, stěhování).

V aplikaci  PowerBI Desktop v části sestava byla po naimportování dat, jejich vyčištění a přípravě vytvořena sestava výstupních dat včetně vizualizace.

Data jsme vizuálně rozdělili do tří provázaných částí, a to mapa, tabulka a celkový graf. Princip je takový, že na mapě vyberete vámi požadovanou obec a v pravé části se vám k dané obci zobrazí příslušná data. Pokud jsou data dostatečně objemná, je jejich počet vidět i v celkovém grafu. Například u obce Klatovy, viz

 

 

Poté, co jsme tyto výstupy připravili v desktopové verzi, bylo potřeba je importovat do cloudového prostředí a sdílet. Zde jsme narazili na problém. Vzhledem k tomu, že jde o novou aplikaci, která se stále  vyvíjí, není možné publikovat data veřejně, ale pouze v rámci organizace. Data jsou přístupná na adrese https://app.powerbi.com/groups/me/dashboards/4f246413-9e70-4b40-b0df-6e96f12feb12 uživatel soutez@sszpkt.cz heslo Opendata2015.