K tomuto článku jsme vydali Powerpoint prezentaci s videem.

Kterou najdete na https://mix.office.com/watch/1cf9dom3tlh0t . Textová cást je soucástí tohoto clánku.

praktický príklad – vizualizace dat z Facebooku

Zde si ukážeme komplexní príklad využití Power BI Desktop pro analýzu a vizualizaci dat získaných pomocí konektoru do FB.

Zde jsou základní kroky:

 

 • Krok 1: Pripojit se k Facebookové stránce
 • Krok 2: Vytvorit vizualizaci pomocí sestav
  • Cást 1: Vytvorení vizualizace Mapa stromové struktury
 • Krok 3: Úprava dat v tabulce pomocí Editoru dotazu
  • cást 1: Rozdelení sloupce s datem a casem do dvou sloupcu
 • Krok 4: Vytvorení dalších vizualizací na strane sestava
  • cást 1: Nahrání dotazu do sestavy
  • cást 2: Vytvorit Skupinový sloupcový graf

Krok 1: Pripojit se k Facebookové stránce

Pokud máte svuj úcet na Facebooku, tak se pomocí konektoru k nemu pripojíme.

 

 1. Na záložce Domu vybereme možnost Získat data.

2. V dialogu Získat data  v cásti Další vybereme Facebook


Po té co klikneme na Pripojit se objeví upozornení na Pripojování ke službe tretích  stran .


Po kliknutí na Pokracovat se v dialogovém okne Facebook vybere z rozbalovacího menu Pripojení volba Príspevky

Kliknete OK.

Po vyzvání k zadání poverení, prihlaste se pomocí svého Facebook úctu a umožní prístup Power BI prostrednictvím vašeho úctu.

Po navázání pripojení ke stránce, uvidíte data, která jsou nacítána do modelu.

Editor dotazu  zobrazí data. Editor dotazu je soucástí Power BI Desktop, ale zobrazen v samostatném okne, kde se provádí všechny transformace a dotazy  na  datové pripojení.

Pokud vaše data jsou ocištena a pripravena, tak je mužete nacíst do Power BI Desktop. Zvolte zavrít a použít.

Zobrazí se dialogové okno, které zobrazuje prubeh nacítání dat do datového modelu Power BI Desktop.

V pravé cásti obrazovky v cásti Pole se zobrazí Dotaz1 na který kliknete a zobrazí se názvy jednotlivých sloupcu z puvodní  tabulky.

Krok 2  Vytvorit vizualizaci pomocí sestav
Nyní, když jste stáhli data ze stránky, mužete snadno a rychle získat prehled o datech, pomocí vizualizace.

cást 1: Vytvorení vizualizace Mapa stromové struktury (Treemap)
Vytvorení vizualizace je snadné, proste pretáhnete pole ze seznamu polí a umístete jej na  stránku Sestava.
Vybereme si typ grafu a poté pretáhneme z Pole položku type  do cásti Vizualizace Osa to samé opakujeme, ale do cásti Hodnota.

Mužeme snadno zmenit typ vizualizace výberem jiné ikony z panelu vizualizaci. Pojdme zmenit typ na  Mapa stromové struktury( Treemap)

výberem jeho ikony z vizualizace, jak je znázorneno na následujícím obrázku.

Dále pojdme pridat legendu, pak zmenit barvu datového bodu. Vyberte ikonu Format v podokne Vizualizace; ikona Formát vypadá jako štetec.

Pridáme popisky, zmeníme barvu i typu dat link na modrou.

Krok 3 Úprava dat v tabulce pomocí Editoru dotazu
cást 1: Rozdelení sloupce s datem a casem do dvou sloupcu
V tomto kroku budete chtít rozdelit created_time sloupec a získat data a casové hodnoty. Kdykoliv jste v Power BI Desktop a chcete upravit existující dotaz,

musíte spustit Editor dotazu. K tomu, zvolte Upravit dotazy na karte Domu.

V Editoru dotazu prejedeme do sloupce created_time. Klikneme na záhlaví pravým tlacítkem myši a vybereme položku Rozdelit sloupec – OddelovacemPrejmenujeme   created columns na created_date a created_time.
Sloupec created_time zmeníme na typ Cas  a to tak, že pravým tlacítkem myši na záhlaví se objeví možnost Zmenit typ a vybereme volbuCas.


Dále z tohoto sloupce vytvoríme nový sloupec Hour, kde budou pouze celé hodiny. Postup je následující
Na záložce Pridání sloupce  vybereme Cas a Hodina.

Tímto se vytvoril nový sloupec Hour, který je v typu desetinné císlo, tento typ zmeníme na celé císlo.

Vidíme celý použitý postup:

Krok 4: Vytvorení dalších vizualizací na strane sestava


Nahrání aktualizovaných dotazu a vytvorení nového sloupcového grafu a vytvorení Karty s celkovým poctem príspevku viz obrázek níže.

Nahrání aktualizovaných dotazu do sestav
Použijeme v Editoru dotazu tlacítko Zavrít a použít. Tím se dostaneme do režimu tvorby sestav.

Vytvorení nového sloupcového grafu a vytvorení Karty s celkovým poctem príspevku
Vybereme prázdné místo na Stránce 1 a klikneme v cásti Vizualizace na Skupinový sloupcový graf.
Do hodnoty Osa pretáhneme sloupec Hour (hodiny),do legendy type a do hodnoty type, zde se vytvorí pocet jednotlivých typu( Count of type).

Poslední vizualizaci, kterou k naší analýze pridáme, bude celkový pocet príspevku na Facebooku pomocí Karty.
Vybereme prázdné místo na Stránce 1 a klikneme v cásti Vizualizace na Karta.
Do jediného polícka Pole pretáhneme type a zde se opet vytvorí pocet jednotlivých typu( Count of type).

Nyní už zbývá jen náš projekt uložit a publikovat do cloudového úložište Power BI.

K publikování musíte být prihlášení ke svému úctu.

Poté zacne zverejnování do Power BI.

Kliknutím na Otevrít Analýza FB.pbix v Power BI se otevre sestava v online prostredí.

A to je vše 🙂 pokud jste docetli až sem,  gratuluji Vám a verím, že jak clánek i videa byly vaším pomocníkem.

Mnoho úspešných analýz v roce 2016 Vám preje Karel Rejthar.