V rámci projektu EU peníze školám chceme financovat některé volitelné  předměty, které budou pro žáky daného ročníku nové, ale již se vyučovaly v jiných ročnících. Je to v pořádku?

V rámci projektu lze podpořit pouze nadstavbu, tedy aktivity nové, nad rámec již realizovaných aktivit na škole. V tomto případě lze vytvořit volitelné předměty pro žáky těch ročníků, pro které do doby zahájení realizace projektu nebyly tyto volitelné předměty k dispozici. Je nutné stanovit kritéria, na základě kterých budou žáci do těchto volitelných předmětů zařazeni. Nelze hradit volnočasové a zájmové aktivity. 

V šabloně  II/ 2  pro cizí jazyky lze rozdělit početnou třídu na 2 menší  (12 a 11 žáků)  ve všech třech hodinách týdně nebo to lze jen v 1 hodině týdně?

Podmínkou této šablony je 72 odučených hodin povinného nebo volitelného předmětu během realizace projektu. Žáci musí být zapsáni do jednoho povinného či volitelného předmětu výuky cizích jazyků v rozsahu nejméně 36 hodin ročně, z toho vyplývá, že lze individualizaci realizovat ve 3 hodinách týdně a výstupy této šablony tedy splnit v kratší době.