V jakém formátu (DOC, XLS, PDF atd.) musí být DUM? 

V jakém formátu má škola  zpracovány originální DUM, se kterými budou pedagogové a žáci pracovat, záleží pouze na ní.


Škola zasílá vytvořené DUM jako přílohy monitorovací zprávy na CD v následujících formátech:

  • PDF, nebo PDF/A – doporučeno pro vícestránkové skenované  dokumenty a dokumenty převáděné z MSWord, MSExcel apod.
  • JPEG – doporučeno pro jednostránkové skenované dokumenty, fotografie apod.
  • PNG, TIFF, MPEG-2 (doporučeno pro videa), MPEG-1, GIF, MP3 (doporučeno pro zvukové záznamy), MP2 nebo WAV.
  • Pokud mají výstupy (učební materiály) charakter www stránek nebo e-learningu, příjemce v rámci MZ doloží odkaz na příslušné stránky a přihlašovací údaje umožňující vstup, pokud to aplikace vyžaduje.
  • Pokud mají výstupy (učební materiály) charakter materiálu vytvořeného softwarem pro provoz interaktivní tabule, příjemce v rámci MZ doloží tento materiál na CD ve formátu PDF.

Platí  pro oblast podpory 1.4 i oblast podpory 1.5. 

Škola zpracovává v EU peníze školám pro obor fyzika 3 x 20 DUM. Učivo je však dle vlastního ŠVP rozděleno mezi 6. a 9. ročníkem do 16 témat. Je možno zpracovat v rámci jedné šablony více témat daného oboru, nebo si musí vybrat pouze 3 témata (viz příručka pro příjemce) a pro každé z nich zpracovat 20 DUMů?

Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření DUM pro vybranou vzdělávací oblast podle volby školy. Fyzika patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, spolu s chemií, zeměpisem a přírodopisem, jde o vzdělávací obory této vzdělávací oblasti. Škola tedy může buď vytvořit 3 x 20 DUM v kombinaci všechny tři sady pro jeden vzdělávací obor až po kombinaci každá sada pro jiný vzdělávací obor této vzdělávací oblasti. Pokud škola bude tři sady po 20 DUMech vytvářet pro vzdělávací obor fyzika a to průřezově do všech ročníků druhého stupně, vzniknou tři sady ve třech tematických oblastech – škola si tedy vybere 3 témata ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru fyzika a pro každé z nich zpracuje 20 DUMů.