Škola vypsala výběrové řízení dle všech pravidel na dodávku IT techniky do školy. Vznikla však potřeba dodatečného nákupu 1 notebooku + software licencí (v porovnání s výškou výběrového řízení minoritní částka). Jak tuto situaci řešit? Je nutné i na toto vypisovat veřejnou zakázku? Problémem pro školu může být také kompatibilita stávajícího a nového vybavení.

Ano, pro dodatečné pořízení 1 notebooku + software licencí je nutné vypsat veřejnou zakázku a dodržet podmínky uvedené v příslušné příručce pro žadatele a příjemce. V případě, že by poptávané plnění bylo nekompatibilní s již používaným zařízením či systémy a jeho přizpůsobení by provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže, lze v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě k podání nabídek nebo zadávací dokumentaci uvést podrobněji specifický popis plnění.

Spadá software do kritérií dodávek IT?

Ano.