Otázka Odpověď
Mohu při tvorbě dumů použít obrázky, které jsem našel například na googlu? Jak je mám potom citovat, stačí napsat (zdroj: www.google.com)? V případě, že při tvorbě DUM příjemce vyhledává zdroje na internetu, je možné použít obrázky apod. za podmínky, že nedojde k neoprávněnému zasažení do autorských práv (zajištění souhlasu autora či majitele autorských práv). Příjemce může na základě § 31 autorského zákona při tvorbě DUM v odůvodnitelné možné míře využívat cizí zdroje pro účel citace ve svém vlastním díle. V případě citace z je nutné, pokud je autor znám, uvést autora díla a URL adresu zdroje (nestačí pouze např. www.google.com). Dále upozorňujeme, že žádný webový vyhledávač 100% nezajistí, že dané zdroje jsou jen ty, u kterých autor svolil s volným a bezplatným užitím, tzn. že nedojde k porušení autorských práv.
Kdo má ověřovat DUMy – jejích tvůrce, nebo i jiný pedagog? Toto není nijak omezeno, logicky je ale vhodnější , aby materiál ověřoval jiný pedagog (pokud je to možné), který hodnotí DUM jiným pohledem.