Otázka Odpověď
Jaký je rozdíl mezi políčkem „počet úspěšné podpořených osob“ a „počet podpořených osob“? Podpořené osoby jsou ty, které nastoupily do kurzu DVPP (včetně těch, které jej již absolvovaly). Úspěšně podpořené osoby jsou ty, které kurz dokončily a mají z něj patřičné osvědčení. Proto pole „podpořených osob“ nemůže nabývat nižší hodnoty, než pole „úspěšně podpořených osob.