Osnova kurzu:
– Prostředí tabulkového editoru MS Excel a jeho ovládání
– Pojem dokument – založení, uložení do struktury složek, různé druhy zobrazení, pohyb po dokumentu
– Práce s listem
– Formát buňky – datový typ, písmo, zarovnání, ohraničení, výplň
– Editace buněk
– Hromadné vyplňování buněk
– Aritmetické operace s buňkami, relativní a absolutní odkaz
– Základní funkce a princip použití průvodce funkcí
– Velikost tiskové stránky, náhled a tisk dokumentu
– Funkce – nejdůležitější představitelé jednotlivých kategorií funkcí
– Základy práce s grafickými prvky
– Vložení grafu a jeho úprava
– Ověřovací pravidla
– Podmíněné formátování
– Seznamy – řazení, filtrace, přehledy, souhrny
– Princip kontingenční tabulky
– Záhlaví a zápatí, další možnosti tisku
– Formátování za pomoci stylů
– Různé stupně zabezpečení dokumentu a jeho části
– Citlivostní analýza
– Řešitel
– Pohledy, Scénáře, Tiskové sestavy
– Externí data a přenosy dat
– Formulářové prvky a jejich využití v listu.
– Filosofie maker v MS Excelu
– Vytvoření makra záznamem, mechanismy uložení a spouštění

Kurz probíhá intenzivní formou výuky, délka trvání kurzu 30 vyučovacích hodin po dobu jednoho týdne. Jsou připraveny desítky praktických příkladů využití v praxi (různé výpočty splátek, hypoték, leasingů, spoření, výpočet mzdy, odpisů, analýz) dále je možné na základě Vašich požadavků přinést vlastní příklady, na kterých můžeme danou problematiku prezentovat.