Určeno:

Kurz je určen zájemcům o profesionální práci s programem Word.

Požadované znalosti:

Word pro začátečníky

Grafická úprava textu – rozšíření

Formátování textu – písmo, velikost, styl, speciální efekty
Kopírování formátu písma
Formátování odstavců – mezera mezi odstavci, řádkování, odrážky a číslování

Odstavcové styly

Vytvoření a použití stylu
Změna definice stylu
Vzájemné vazby a návaznosti stylů
Styly – základ dalších technik

Vícestránkové dokumenty

Okraje, orientace, velikost
Číslování stránek
Záhlaví a pata stránky

Automatizace tvorby dokumentu

Automatické opravy
Autotext
Šablony

Textové tabulky

Tvorba tabulky
Vyplnění tabulky
Grafická úprava tabulky
Použití tabulek pro nečíselné informace
Další použití tabulek

Hromadná korespondence

Princip hromadné korespondence
Tisk dopisů, obálek, štítků

<- Objednávkový formulář  ->