Otázka Odpověď
Firma má akreditovaný kurz DVPP „Efektivní čtení žáků“ v rozsahu 8 hodin. Pakliže na kurz pošlu jednoho pedagoga a firma mi pro něj vystaví 2 osvědčení á 4 hodiny, splnili jsme výstup šablony I/3? Nesplnili. Pokud má kurz v systému DVPP MŠMT akreditaci na 8 hodin, nelze jej vykázat jako 2 různé kurzy. Jediný uznatelný výstup je v tomto případě 1 osvědčení na 8 hodin.