Obsah akce – podrobný přehled témat výuky:

– komunikativní hry
– nácvik běžných situací
– rozhovory
– úlohy vedoucí k rozvoji řečových dovedností

Vzdělávací cíl:
Účastníci si osvojí metody vedoucí k navození komunikativní atmosféry v hodině německého jazyka

Hodinová dotace:
4 hodin

Cena : 980 Kč / osoba

lze hradit z prostředků EU- peníze školám