Obsah akce – podrobný přehled témat výuky:

– hry vhodné pro žáky všech stupňů škol
– hry zaměřené na komunikaci
– hry zaměřené na rozšiřování slovní zásoby
– hry zaměřené na rozšiřování znalostí o německy mluvících zemích

Vzdělávací cíl:
Účastníci si osvojí metody obohacující pestrost výuky německého jazyka

Hodinová dotace:
4 hodin

Cena : 980 Kč / osoba

lze hradit z prostředků EU- peníze školám