Obsah akce – podrobný přehled témat výuky:

–    použití interaktivní tabule ve výuce cizího jazyka
–    ukázky interaktivních učebnic i vlastních materiálů
–    seznámení se se základy používání, ovládání nevyžaduje žádné speciální vzdělání
–    zatraktivnění výuky
–    rozvoj jazykových dovedností

Vzdělávací cíl:
Účastníci se seznámí s možnostmi využití interaktivní tabule ve výuce
Hodinová dotace:
4 hodin

Cena : 980 Kč / osoba

lze hradit z prostředků EU- peníze školám