Obsah akce – podrobný přehled témat výuky:

– LMS Moodle a způsoby testování
typy otázek, vyhodnocení, nahrávání souborů aj.
– EduBase2 způsoby testování
otevřené otázky
testové otázky – klasické, přiřazovací, doplňkové, srovnávací
-praktická tvorba testů na konkrétní výuku dle požadavků učitelů

Vzdělávací cíl:
Seznámení účastníků s principy tvorby elektronických testů. Tvorba vlastních testů v prostředí LMS Moodle a EduBase2.

Hodinová dotace:
4 hodin

Cena : 980 Kč / osoba

lze hradit z prostředků EU- peníze školám