Obsah akce – podrobný přehled témat výuky:

– Využití vlastních klasických výukových materiálů – texty, obrazové materiály, pomůcky, …
– Digitalizace učebních materiálů – skenování, práce s vizualizérem, digitální fotografie, video, audio, animace.
– Práce s převzatými materiály – interaktivní učebnice, další aplikace.
– Internetové zdroje.
– Autorská práva.
– Metodické postupy při přípravě výukových materiálů pro IA tabule, tablety, prostředí pro více uživatelů.
– Praktické ukázky tvorby pro jednotlivé předměty – tvorba modulů dle šablon projektu ´´EU peníze školám´´.
– Vlastní tvorba produktů – aktivní zapojení účastníků, záznam pro další použití a studium.
– Archivace, prezentace a výměna digitálních učebních materiálů.

Vzdělávací cíl:
Seznámení účastníků s principy tvorby digitálních učebních materiálů. Tvorba vlastních materiálů, práce s převzatými zdroji, archivace, distribuce.

Hodinová dotace:
8 hodin

Cena : 1800 Kč / osoba

lze hradit z prostředků EU- peníze školám