Tento kurz vychází z RVP pro ZŠ 1.stupeň
pomocí inovativních metod seznámit žáky s  učivem
praktické cvičení pro každého učitele na vlastním pc, kde bude zkoušet jednotlivé postupy a osvojovat si získané poznatky
Využití nových funkcí operačního systému jako výstřižky či podobné nástroje, zachycení videa, použití videa z youtube.com, tvorba vlastních výukových materiálů, sdílení dat přes internet, síťová úložiště.
Ukázky dostupného softwarového vybavení (freeware i komerční) pro tvorbu výukových materiálů.

Vzdělávací cíl:
Uživatelé se seznámí s nápady jak obohatit obsah učiva v jednotlivých kapitolách RVP o inovativní přístup. Budou si přímo zkoušet na PC jednotlivé postupy a získají podklady pro výuku na vlastní škole. Každý posluchač dostane DVD s dostupných SW.

Hodinová dotace:
8 hodin

Cena : 1800 Kč / osoba

lze hradit z prostředků EU- peníze školám