Obsah akce – podrobný přehled témat výuky:
Práce s  multimediálními nástroji ve výuce
Konkrétní využití počítačové grafiky
Grafické editory ve výuce (vektorové a bitmapové ) – příklady využití
Příklad využití grafických editorů v informatice a výpočetní technice
Příklad využití grafických editorů ve výtvarné výchově
Příklad využití grafických editorů v matematice
Konkrétní příklady využití zvuku na počítači
Příklad využití zvuku na počítači v českém jazyce.
Příklad využití zvuku na počítači v anglickém jazyce
Příklad využití zvuku na počítači v hudební výchově
Využití videa ve výuce – příklady využití v konkrétních předmětech
Příklad využití zvuku na počítači v anglickém jazyce
Příklad využití zvuku na počítači v informatice a výpočetní technice
Vzdělávací cíl:
Uživatelé se seznámí s využitím a použitím multimediálních nástrojů v běžné výuce. Budou přímo zkoušet upravovat a vytvářet jednotlivé příklady pro jednotlivé předměty.

Hodinová dotace:
8 hodin

Cena : 1800 Kč / osoba

lze hradit z prostředků EU- peníze školám